Licencja

1. Adrian Kilar udziela Klientowi niewyłącznej Licencji do wykorzystywania materiałów Kursów lub Presetów objętych umową pomiędzy Adrianem Kilarem (Adrian Kilar MOTION NIP 738201990, REGON 122732970) a Klientem, zawartą w ramach serwisu www.adriankilar.com lub www.kursy.adriankilar.com, tj.

produkt: Kurs Filmowania i Montażu MÓWI KAMERA (dalej: „Produkt” lub „Utwór”),

i to na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu.

2. Licencji udzielono na czas nieoznaczony od dnia pełnej zapłaty wynagrodzenia za Produkt. Licencja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wynagrodzenie za udzielenie Licencji zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w umowie pomiędzy Adrianem Kilarem a Klientem.

4. Licencja udzielana jest wyłącznie danemu Klientowi, a informacje te wynikają z wypełnionego przez Klienta formularza zamówienia i umowy. W przypadku zakupu Produktu przez Klienta na cele przedsiębiorstwa należy wykupić licencję dla każdego z użytkowników Produktu.

5. Licencja udzielana jest wyłącznie na przeglądanie materiałów Produktu.

6. Licencja nie przenosi prawa własności Utworu na Klienta.

7. Udzielona Licencja nie obejmuje prawa jakiegokolwiek obrotu, w tym sublicencjonowania czy upoważniania innych osób do jakiegokolwiek korzystania z treści (w całości lub w części) Produktu, w szczególności nie uprawnia do udostępniania, utrwalania czy pobierania materiałów Produktu osobom trzecim, o ile uprzednio nie postanowiono inaczej w formie pisemnej.

8. Licencja obejmuje wykorzystanie komercyjne presetów i innych produktów cyfrowych z katalogu Montage Pack.

9. Licencja nie pozwala na sprzedaż produktów osobom trzecim.

Copyright © 2024 KURS FILMOWANIA I MONTAŻU, SZTUCZNA INTELIGENCJA, AI MASTER - ADRIAN KILAR - MÓWI KAMERA - Regulamin