Regulamin

Usługodawcą, zwanym dalej Sprzedającym, w sklepie internetowym działającym pod adresem www.kursy.adriankilar.com, zwanym dalej Sklepem, jest Adrian Kilar MOTION ul. Konopnickiej 13/82 38-300 Gorlice NIP: 7382019900
Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e-mail adrian.kilar@gmail.com
Ceny: Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia.
W przypadku zakupu plików w formacie elektronicznym wysyłka jest darmowa. Na adres email podany w Zamówieniu w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności zostanie wysłany mail z hasłem dostępowym i instrukcją do zalogowania się na platformie.
Składanie Zamówień: Złożone Zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.
Umowa zawierana jest w języku polskim.
Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty zakupu wybranych produktów oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez formularz Zamówienia.
Warunkiem technicznym niezbędnym do zawarcia Umowy jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail.
Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odstąpienia od Umowy.
Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyny.
Płatność: Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych produktów wraz z kosztami ich wysyłki (o ile występują) w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności umieszczonego na stronie sklepu.
W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i tym samym odstąpienia od Umowy.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl, przelewy24.pl lub paynow.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
Dane osobowe nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.
Warunki dostawy:
Produkt online zostaje dostarczony na podanego maila zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.
Składanie reklamacji odbywa się w trybie pisemnym na adres kursy@adriankilar.com. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie dłużej niż do 14 dni od złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres email, z którego została wysłana reklamacja.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
Opisy i specyfikacje produktów, teksty oraz wszelkie inne treści (w tym treść niniejszego Regulaminu) zamieszczone na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Sprzedającego i nie mogą być kopiowane bez jego pisemnej zgody.
Regulamin zwrotu.
Zwrot pieniędzy możliwy jest w ciągu 14 dni od dnia zakupu kursu.
Jeśli z jakichś przyczyn kurs nie sprosta Twoim oczekiwaniom możesz napisać do mnie maila na adres: kursy@adriankilar.com z informacją o chęci rezygnacji. Napisz proszę w kilku słowach, dlaczego kurs nie sprostał Twoim wymaganiom. Pomoże mi to w przyszłości lepiej tworzyć swoje produkty.
Zwrot przepada, kiedy zostanie wykorzystana któraś z oferowanych w kursie zniżek lub kodów rabatowych na inny produkt.
Adrian Kilar Warszawa 26.05.2021

Copyright © 2021 KURSY FILMOWANIA I MONTAŻU - ADRIAN KILAR - MÓWI KAMERA - Regulamin